فعالیت ها و برنامه ها

اسب سواری

اسب سواری

3 آتیه

3 آتیه

رویکرد ما در این دوره ،انتخابگری کودک ، بازی در طبیعت و ارتقای مهارت های کودک است. در این دوره برنامه ها در دو محور اصلی یادگیری آزاد و فعالیت های تجربه محور و پرورشی در فضای باز و کلاسی می باشد که به کسب مهارت های ضروری واساسی کودک می انجامد. همچنین در این دوره مفاهیم مناسب این گروه سنی در قالب کتاب ، پروژه و اکتشاف آموزش داده خواهد شد.
پذیرش سالانه

پذیرش سالانه

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار و رویدادهای هوراتیه در خبرنامه ما عضو شوید